A.S.A.

De advocaten

De spreekuren

De kosten

Het adres

 
 
                                              
 
 
De kosten voor rechtsbijstand kunnen behoorlijk oplopen. Wij trachten bij aanvraag van de zaak (indien mogelijk) een schatting te maken van de kosten en de kansen van de zaak.
 
 
*
 
 
Ook tijdens de voortgang wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de kosten.
 
 
*
 
 
Amsterdam Smits Advokaten hanteert de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een op de bijzondere situatie van de client toegesneden calculatiemethode behoort tot de mogelijkheden.
 
 
*
 
 
Indien noodzakelijk kan op toevoegingsbasis (pro deo) juridische bijstand worden verleend.
U dient er in dat geval echter wel rekening mee te houden dat u altijd (een inkomensafhankelijke) eigen bijdrage aan salariskosten verschuldigd bent en in geval van een procedure een eigen bijdrage in de belaste (o.a. deurwaarderskosten, procureurskosten) en onbelaste verschotten (griffierecht).