A.S.A.

De advocaten

De spreekuren

De kosten

Het adres

       
 
   
 
  A.S.A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Amsterdam
Smits       
Advocaten
 
 
Het kantoor voor deskundige rechtsbijstand!
 
 
Zoekt u juridische hulp op het gebied van:
 
 
Arbeidsrecht
arbeidscontracten
ontbindingsprocedures
CWI-procedures
afvloeiingsregelingen
 
 
Bouwrecht
geschillen met architecten
geschillen met aannemers
 
 
Erfrecht
geschillen met mede-erfgenamen
geschillen m.b.t. nalatenschappen
aangiften recht van successie
 
 
Huurrecht
geschillen m.b.t. huur en verhuur bedrijfsruimten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan bent u aan het juiste adres!